מדיניות האתר

אנו ב-"TV.ifindfast.com" עמלים רבות על מנת לספק לכם את הערוצים המוצעים באתרנו לצפייה מהנה ללא כל תקלות.
עם זאת, לעיתים המקורות של אותם ערוצים אינם יציבים, לא זמינים או פעילים ואי לכך אין אנו מתחייבים על פעילותם הסדירה של הערוצים.

1.1. ערוצי הטלויזיה המשודרים באתר הינם קישורים המוטמעים באתר בצורת iFrame ולכן אין לנו כל מעורבות בתכנים המשודרים בהם ובפרסומות הקופצות דרכם.

1.2. בהמשך לסעיף הקודם, היות וערוצי הטלויזיה באתר מוטמעים ע"י קישור לאתרים צד-ג', אין אנו ערבים על התכנים המופיעים בערוצים ולא בפרסומות המוצגות באותם אתרי מקור.

1.3. צוות האתר "TV.ifindfast.com" לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק או פגיעה שתיגרם עקב הפרסומים או התכנים המופיעים בערוצים השונים והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לכך.

1.4. האתר "TV.ifindfast.com" פועל ללא כל עלות או רישום משתמשים, אי לכך צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שיימצא לנכון, בהתאם להחלטת הנהלת האתר הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.