Al Hiwar

Live

אודות הערוץ


אל-חיוואר (הוא ערוץ טלוויזיה בלווין בשפה הערבית המשודר מלונדון. אל-היוואר (שפירושו "דיאלוג" בערבית) הוקם על ידי מספר אינטלקטואלים ואנשי עסקים ערבים מבריטניה והעולם הערבי.


תוכניות

סיבה ודיאלוג (ערבית: قضية وحوار)

מפגש בלונדון (ערבית: لقاء في لندن)

ברידג'ס (ערבית: جسور)

ברור (ערבית: بوضوح)

מזרח ומערב (ערבית: شرق و غرب)

השיא של האירוע (ערבית: أضواء على الأحداث

במשך כל הערבים (ערבית: لكل العرب)

מהדורות (ערבית: مراجعات)

זכויות העם (ערבית: حقوق الناس)

ראיון בלעדי (ערבית: حوار خاص)

כתובתו הרשומה של אל היוואר נמצאת בבית ווסטגייט שהואשם בכך ששימש מוקד לפעולות האחים המוסלמים והחמאס במערב אירופה.