Re:TV - Latvian

Live

אודות הערוץ


ReTV הוא ערוץ טלוויזיה לטבי לאומי שתוכנו כולל טלוויזיה אזורית ומקומית לטבית ועמותות של מפיקים עצמאיים. ReTV מספק מידע - שידורי חדשות, שידורי מחברים, שידורים חיים, ראיונות פורטרטים וחומרי וידיאו אקטואליים אחרים מכל אזורי לטביה בערוץ טלוויזיה אחד, העומד לרשות כל צופים לטביים וזרים.

כל השידורים הם בשפה הלטבית.

 

 

קהל היעד

תושבי כל אזורי לטביה - צופי טלוויזיה אזוריים קיימים וצופים פוטנציאליים שעד כה לא הייתה להם גישה למידע שלהם או אזור אחר (בגלל חיבור טלוויזיה ביתי או מקום מגורים).

לטבים בחו"ל.

באופן פוטנציאלי - פורטלי חדשות וסוכנויות - הזדמנויות להרחיב ידע בנושא חדשות לטביות אזוריות במהירות רבה יותר עם הוספה של סרטונים.